Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
au1.fastcast4u.com PHP Info
cpanel.fastcast4u.com PHP Info
eu1.fastcast4u.com PHP Info
eu10.fastcast4u.com PHP Info
eu2.fastcast4u.com PHP Info
eu3.fastcast4u.com PHP Info
eu4.fastcast4u.com PHP Info
eu5.fastcast4u.com PHP Info
eu6.fastcast4u.com PHP Info
eu7.fastcast4u.com PHP Info
eu8.fastcast4u.com PHP Info
eu9.fastcast4u.com PHP Info
sg1.fastcast4u.com PHP Info
sg2.fastcast4u.com PHP Info
usa1.fastcast4u.com PHP Info
usa10.fastcast4u.com PHP Info
usa11.fastcast4u.com PHP Info
usa12.fastcast4u.com PHP Info
usa13.fastcast4u.com PHP Info
usa14.fastcast4u.com PHP Info
usa15.fastcast4u.com PHP Info
usa16.fastcast4u.com PHP Info
usa17.fastcast4u.com PHP Info
usa18.fastcast4u.com PHP Info
usa2.fastcast4u.com PHP Info
usa3.fastcast4u.com PHP Info
usa4.fastcast4u.com PHP Info
usa5.fastcast4u.com PHP Info
usa6.fastcast4u.com PHP Info
usa7.fastcast4u.com PHP Info
usa8.fastcast4u.com PHP Info
usa9.fastcast4u.com PHP Info