Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
au1.fastcast4u.com PHP инфо
cpanel.fastcast4u.com PHP инфо
eu1.fastcast4u.com PHP инфо
eu10.fastcast4u.com PHP инфо
eu2.fastcast4u.com PHP инфо
eu3.fastcast4u.com PHP инфо
eu4.fastcast4u.com PHP инфо
eu5.fastcast4u.com PHP инфо
eu6.fastcast4u.com PHP инфо
eu7.fastcast4u.com PHP инфо
eu8.fastcast4u.com PHP инфо
eu9.fastcast4u.com PHP инфо
sg1.fastcast4u.com PHP инфо
sg2.fastcast4u.com PHP инфо
usa1.fastcast4u.com PHP инфо
usa10.fastcast4u.com PHP инфо
usa11.fastcast4u.com PHP инфо
usa12.fastcast4u.com PHP инфо
usa13.fastcast4u.com PHP инфо
usa14.fastcast4u.com PHP инфо
usa15.fastcast4u.com PHP инфо
usa16.fastcast4u.com PHP инфо
usa17.fastcast4u.com PHP инфо
usa18.fastcast4u.com PHP инфо
usa2.fastcast4u.com PHP инфо
usa3.fastcast4u.com PHP инфо
usa4.fastcast4u.com PHP инфо
usa5.fastcast4u.com PHP инфо
usa6.fastcast4u.com PHP инфо
usa7.fastcast4u.com PHP инфо
usa8.fastcast4u.com PHP инфо
usa9.fastcast4u.com PHP инфо